TIETOSUOJASELOSTE                                                                                             (5.1.2023)

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterin pitäjä

KOMEA Kodinremontti Oy

Y-tunnus 2630760

Haikanvuori 6 a 76, 33960 Pirkkala

Yhteyshenkilö: Melina Santanen, tel. 040-414 0125, melina@komeakodinremontti.fi

 

Rekisterin nimi

Asiakastieto- ja yhteistyökumppanirekisteri

 

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

KOMEA Kodinremontti Oy:ssä (jäljempänä Yhtiö) keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden ja yhteistyökumppanuuksien hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Yhtiön ja asiakkaan tai Yhtiön ja yhteistyökumppanin välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on välttämätön edellytys sopimuksen solmimiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia, toiminnan ja palvelujen kehitystä varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan tai yhteistyökumppanin suostumus.

 

Rekisterin sisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Yhtiön sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi rekisteri sisältää seuraavat minimoidut henkilötiedot:

  • Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite
  • Y-tunnus tai henkilötunnus, syntymäaika, veronumero (yhteistyökumppanit)

Rekisteri sisältää henkilön itse itsestään ilmoittamia tietoja. Tämän lisäksi tietoa voidaan kerätä yhteistyökumppaneiden verkkosivuilta ja avoimista tietokannoista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman viranomaisen määräystä, eikä niitä siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteritiedot kerätään Yhtiön sähköisiin järjestelmiin, jossa ne on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta tai hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, palvelutuottajan tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen varmuuskopiointiin.

Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin on

  • yrityksemme johdolla ja sen työntekijöillä sopimuksen toteuttamista varten
  • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta tai yritykseltäsi maksun tai hoitaa sopimuksen rahaliikennettä
  • tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset, laskut ja kuitit kirjanpitoomme
  • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

 

Yhteistyökumppaneille on erikseen määritelty käyttöoikeudet omiin työtunteihinsa sopimuksen toteuttamista varten. Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä kirjautumista tietojärjestelmään.

Tietoturva ja tietojen asianmukainen ja luottamuksellinen säilytys ja käsittely on meille tärkeää. Huolehdimme, että hyviä tietoturvakäytäntöjä ja lainsäädäntöä noudatetaan.

Sivustolla käytämme evästeitä tilastollisen tiedon tuottamiseen. Tietoa käytetään kävijä-määrien arviointiin. Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

 

Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja poistamista

Henkilötietolain nojalla jokaisella asiakkaalla ja/tai yhteistyökumppanilla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilötiedot ja niihin liittyvät lokitiedot
– oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi peruuttaa suostumus markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tarkastus-, oikaisu- tai poistopyyntö on tehtävä kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, Yhtiö ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse. Tarvittavat ja tilanteenmukaiset toimenpiteet henkilön tunnistamiseksi tehdään ennen selvitystä tai/ja tietojen luovuttamista rekisteröidyille.

Yhtiön on poistettava henkilötieto viivytyksettä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

 

Tarpeettomien tietojen hävittäminen (ajat ja tavat)

Säilytämme henkilötietoja:
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

– toiminnanohjausjärjestelmässä seitsemän vuoden ajan

– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

sopimussuhteen päättymisestä takuuvelvoitteiden hoitamiseksi.

 

Tämän jälkeen tarpeettomat tiedot poistetaan sähköisistä järjestelmistä ja pilvipalveluista.